Ungdomsskole

8.-10. klasse

Ungdomskolen er en videreføring fra barnetrinn der hovedfokuset er at eleven skal være forberedt på livet etterpå. Lærerne på ungdomstrinnet skal legge til rette for at ungdomsskoleelevene får oppgaver som anses meningsfulle. Elevene kan velge mellom oppgaver og hvordan de løses. Det er viktig at du prøver ulike fremgangsmåter for å finne ut hva som passer dem best. Valgfrihet er en av de viktigste faktorene for å opparbeide tillit, engasjement og forpliktelse hos mennesker. Valgfrihet er definert som friheten til å velge arbeid, ikke velge bort arbeid.

Ungdomskole

Elevbedrifter - en introduksjon til livet i jobb

Gjennom skolegangen er det viktig å gi elevene gode redskaper som de får bruk for i livet, like mye som det akademiske og faglige. Med redskaper mener vi praktisk erfaring. Elevene skal få en forståelse for økonomi og kunne bygge noe selv. På Montessoriskolen Drammen har vi elevbedrifter. Noen drifter kantina på skolen, andre bygger blomsterkasser som de selger til skolen eller kjente. Dersom elevene kjenner noen som driver en bedrift eller en gård kan det bli deres elevprosjekt. Tilbudet vil variere fra skoleår til skoleår. Elevene er selv ansvarlige for planlegging, oppstart, budsjett, handling og regnskap. Ungdomsskoleelevene har tverrfaglige prosjekter som går over flere uker der fagene flettes inn i elevprosjektene.

Selvstendig læring

Elevene har gjennom flere år på Montessori fått et relativt fritt spillerom til å legge til rette for egen læring. Det gir dem mulighet til å tenke annerledes og utenfor boksen. I aldersblandede grupper observerer de hvordan medelevene jobber med de samme oppgavene og får da inspirasjon til å selv prøve det og dermed utvikle seg. Elevene som gjør det bra på skolen kan strekke seg lenger akademisk ved å ta del i undervisningen som gis til de eldre i gruppen. De får en utvidet horisont og kan bruke sine kreative evner til å selv velge hvordan de skal lære.

Ungdomskole_01

Ungdomsskolen skal forberede elevene på videregående og videre studier. Elevene på ungdomstrinnet får mer ansvar til å disponere sin egen tid og evaluere seg selv. De får prøve ulike studieteknikker for å finne ut hva som er mest effektiv for dem. Ungdomselevenes evne til selvstendig læring gjør dem rustet til skolehverdagen som møter dem i årene fremover.

Som montessoriskole i Norge følger vi Læreplan for Montessoriskolen, som er godkjent av Udir på lik linje som den offentlige læreplanen. Våre elever gjennomfører sentralt gitt skriftlig eksamen, og muntlig eksamen i 10. trinn, slik alle 10. trinns elever i Norge gjør.

Ungdomsskolen

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
15.00
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

(Klikk på bildet for å forstørre)