Søknadsskjema

Søknad for skoleåret 2024/2025 er i gang

Søk skoleplass fra 1.-7. trinn ved byens eneste Montessoriskole i dag!
Kostnaden for skolepenger er satt til 2000 kroner per måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.
Prisene oppdateres årlig i tråd med UDIR sine tilskuddssatser. Vi tilbyr søskenmoderasjon på 20% fra barn nummer to.
Det er ikke lenger mulig å søke om skoleplass for skoleåret 2023/2024.
Ordinær søknadsfrist er 15. desember for skoleåret 2024/25. Etter denne dato praktiserer skolen løpende inntak, så fremt det er plasser.
NB: Skolestartere ved Norlights Montessoribarnehage Drammen har førsterett ved inntak til 1. trinn, og deretter søsken av elever ved skolen.

Les mer om skolepenger her

Søknadsskjema

Opplysninger om barnet

Foresatt 1

Foresatt 2

Andre barn