Søk SFO-plass

SFO på Montessoriskolen Drammen er åpent for elever på 1.-5. Trinn.

Åpningstider

Mandag til Fredag
07.30 – 08.30
Mandag til Torsdag
14.30 – 17.00
Onsdager er SFO åpent
14.00 – 17.00
Fredager
12.00 – 16.30

SFO i ferier

SFO er åpent i skolens ferier ved behov, men er ikke åpent på helligdager. Den siste uken i juni og de tre første i august er SFO åpent.

Åpningstidene vil da være 08.00 – 16.00

Foresatte som ønsker å endre den type plass de har i dag til en av ordningene angitt ovenfor, kan gi melding om dette med en – 1 – måneds varsel, fra den 30. i hver måned.

Meldinger om endring som kommer innen 30. juli vil bli gjort gjeldende fra 1. august.

Kontakt SFO-leder

Judith Kilset

SFO@drmskole.no

47 48 59 94

Les mer om SFO her

Priser

Full plass pr. Mnd. kr. 2400

Morgenplass pr. Mnd. kr. 600

Ettermiddagsplass pr. Mnd. kr. 1800

Fredags-SFO pr. Mnd kr. 700

Enkeltdager kr. 250

Søk SFO Plass

Opplysninger om barnet

Foresatt 1

Foresatt 2

Andre barn