Skolepenger

Skoleåret 2021/2022

Kostnaden for skoleåret 2021/2022 er 1.750 kroner i måneden i 11 måneder. Totalt 19.250 kroner. Juli måned er betalingsfri.

Du kan også velge å betale en engangssum på 19.250 som dekker hele skoleåret. Vi tilbyr søskenmoderasjon på 20% fra barn nummer to.

Det er fortsatt mulig å søke om skoleplass for skoleåret 2021/2022.

Ordinær søknadsfrist er 15. desember for skoleåret 2021/2022. Etter denne dato praktiserer skolen løpende inntak, så fremt det er plasser.

NB: Skolestartere ved Norlights Montessoribarnehage Drammen har førsterett ved inntak.

Betaling

Friskoler mottar 85 % av det offentlige skoler gjør i statstilskudd. De resterende 15 % betaler foreldrene i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. Foreldrebetaling går direkte til drift av skolen, hvor det er vedtektfestet at «alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.»

Begge foreldrene er økonomisk ansvarlige for at skolepengene betales. Det er viktig at de månedlige betalingen kommer inn i tide.  Skolepengene kan bli justert dersom myndighetene endrer på rammene. Ved uteblivende betaling over to eller flere måneder risikerer eleven å miste skoleplassen sin. Foresatte vil i forkant motta varsel om oppsigelse. Det utestående beløpet må da betales eller den foresatte må kontakte skolen for å komme til enighet om en nedbetalingsplan.