Skolepenger

Kostnaden for skolepenger er satt til 2000 kroner per måned i 11 måneder. Totalt 22.000 kroner. Juli er betalingsfri måned. Prisene oppdateres årlig i tråd med UDIR sine tilskuddssatser.

Vi tilbyr søskenmoderasjon på 20% fra barn nummer to. Ordinær søknadsfrist er 15. desember. Etter denne dato praktiserer skolen løpende inntak, så fremt det er plasser. Søknad gjøres gjennom søknadskjema på siden vår.

NB: Skolestartere ved Norlights Montessoribarnehage Drammen har førsterett ved inntak til 1. trinn, deretter søsken av elever ved skolen.

Betaling

Friskoler mottar 85 % av det offentlige skoler gjør i statstilskudd. De resterende 15 % betaler foreldrene i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. Foreldrebetaling går direkte til drift av skolen, hvor det er vedtektfestet at «alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.»

Begge foreldrene er økonomisk ansvarlige for at skolepengene betales. Det er viktig at de månedlige betalingen kommer inn i tide.  Skolepengene kan bli justert dersom myndighetene endrer på rammene. Ved uteblivende betaling over to eller flere måneder risikerer eleven å miste skoleplassen sin. Foresatte vil i forkant motta varsel om oppsigelse. Det utestående beløpet må da betales eller den foresatte må kontakte skolen for å komme til enighet om en nedbetalingsplan.