Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) på Montessoriskolen Drammen er åpent for elever på 1.-4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1.-5.trinn. Elevene kan være på SFO både før og etter skoledagen.

SFO blir tilrettelagt for mye frilek, både ute og inne. Dette ser vi at barna har stor glede av etter en lengre skoledag, hvor de får anledning til å styre mye av tiden selv, innenfor rammene som er satt. Barna har mulighet til å jobbe med ulike aktiviteter; inne med Lego, Kapla, brettspill, perling, tegning, maling og klatre i vår flotte buldrevegg. Ute er det rom for å gjøre mer fysiske aktiviteter som balleker, hoppetau, paradis og “hinderløypa”. Vi benytter nærområdet flittig, med aking og ski på vinteren og sykling, rulleskøyter og bading i vannspreder på sommeren.

På fredager og i ferier har vi ekstra god tid til å reise på utflukter, museer, turer og annet spennende. Foreldrene trenger ikke betale noe ekstra for dette, det er inkludert i SFO-avgiften. Barna syns også det er veldig spennende å få besøk av foreldre. De er velkomne til å vise barna hobbyene deres og lære dem favorittsporten.

Montessorifilosofien er en rød tråd gjennom skoledagen, også på SFO, hvor harmoni og høflighet er gjeldende, og man tilbyr et forberedt miljø tilpasset utviklingstrinnet 6-12 år.

Åpningstider

Hver morgen
Mandag til Fredag
07.30 – 08.30
Mandag, tirsdag og torsdag
14.30 – 17.00
Onsdager
14.00 – 17.00
Fredager
12.00 – 16.30

SFO i ferier

SFO er åpent i skolens ferier ved behov, men er ikke åpent på helligdager. Ferier og fridager følger den offentlige skolen i Drammen Kommune. SFO holder stengt i hele juli måned.

Åpningstidene vil da være 08.00 – 16.00

Priser

Full plass pr. Mnd. kr. 2600,-

Morgenplass pr. Mnd. kr. 700,-

Ettermiddagsplass pr. Mnd. kr. 2100,-

Fredags-SFO pr. Mnd kr. 900,-

Enkeltdager kr. 250,-

Foresatte som ønsker å endre den type plass de har i dag til en av ordningene angitt ovenfor, kan gi melding om dette med en – 1 – måneds varsel, fra den 30. i hver måned.

Meldinger om endring som kommer innen 30. juli vil bli gjort gjeldende fra 1. august.

Kontakt SFO-leder

Judith Kilset

SFO@drmskole.no

47 48 59 94

Søknadsfristen er 1. september

Judith-Kilset