Reise til skolen

Flere av våre elever bor så langt unna skolen at de ikke kan ta beina fatt. Noen blir levert av foreldre, mens andre benytter seg av kollektivtilbudet.

For henvendelse eller søknad om busskort, vennligst ta kontakt via info@drmskole.no

info@drmskole.no

Elever som er bosatt i Drammen Kommune

Brakar dekker skoleskyss til elever på barne- eller ungdomstrinnet som:

Har mer enn 4 kilometer hver vei til skolen (2.-10. trinn)

Førsteklassinger som har mer enn 2 kilometer hver vei til skolen (1.trinn)

Elever som er varig funksjonshemmet

Elever som er midlertidig skadet

Elever som ferdes langs trafikkfarlig eller spesielt vanskelig vei:

Dersom skoleveien til ditt barn er under 4 kilometer (2km for 1.klassinger), men du anser skoleveien som utrygg kan du sende søknad til kommunen du bor i. Du kan da få innvilget særskilt tillatelse til gratis transport.

Dersom ditt barn oppfyller ett av kravene over har du rett på gratis skoleskyss. Foreldre og foresatte søker ikke selv om skoleskyss, kontakt skolen så tar vi oss av den jobben. Vi sender deg deretter busskort som kan brukes til og fra skolen.

Elever som er bosatt utenfor Drammen Kommune

Hver kommune har egne løsninger på skoleskyss. Er dere bosatt utenfor Drammen kommune må du selv ta kontakt med din kommune for å høre hvordan ditt barn kan komme seg til skolen. Drammen Kommune tar selv ansvar for å transportere elevene fra kommunegrensen til skolen.

Du kan også kontakte Brakar for å få svar på dine spørsmål:

Brakar.no

Er du bosatt utenfor Drammen kommune anbefaler vi deg å snakke med kommunen du bor i, før du kontakter oss.