PROGRAM FOR PERSON OG VERDIUTVIKLING

Program for person- og verdiutvikling (PPV)

PPV er en forkortelse for vårt program for person- og verdiutvikling.

Den nye læreplanen har et større fokus på verdier, mennesket, naturen og sosial læring. Gjennom Montessori pedagogikken har vi daglig stort fokus på disse temaene og de mellommenneskelige relasjonene. Med PPV skal elever, foreldre og ansatte få mulighet til å utvikle seg og bevisstgjøres av disse verdiene og prinsippene.

Sosial læring og mellommenneskelige verdier er viktige temaer som vi ønsker å sette et større fokus på ettersom de påvirker elevenes skoledag. Bedre sosialt skolemiljø bidrar til høyere faglig kvalitet, en pedagogisk orientert felles verdiforståelse øker motivasjonen til ansatte, som igjen hever den faglige kvaliteten. Alle har et stort potensial og en rekke muligheter. Ytre forutsetninger påvirker hvordan vi kan utvikle oss. Formålet med PPV er å forme de beste ytre rammene for elevenes utvikling.

På Montessoriskolen Drammen er rektor Ingunn Kacar PPV-leder. Lederen skal sammen med foresatte, elever og de ansatte komme frem til aktiviteter som fremmer person- og verdiutvikling. Dette avtales på personalmøter, foreldremøter, elevråd og andre kommunikasjonskanaler.

Tidligere år har vi gjennomført seminarer, sosiale kvelder og turer for foreldrene. Det har også blitt arrangert vake hvor både foreldre og elever overnatter på skolen.

Elevene skal gjennom 12 ulike temaer i løpet av skoleåret. Vi bruker som oftest 1 time hver uke hvor vi fokuserer på dette. Temaene blir noen ganger tatt opp i undervisningen, men oftere i friminutt, før eller etter skoletid. Elevene har hatt aktivitetsklubber, konkurranser, turneringer, turer og hjemmebesøk for å nevne noe.   

Programmet har som formål å:

Øke forståelse og bevissthet innenfor:

 • Menneskeverd
 • Menneskerettigheter og barnekonvensjonen
 • Likeverd og likestilling
 • Identitet
 • Mangfoldighet, inkludering og respekt
 • Kritisk tenkning og vitenskapelig utvikling
 • Etiske handlinger
 • Bærekraftig utvikling, miljøvern og respekt for naturen
 • Demokrati og demokratiske verdier
 • Livsmestring og helse

Jobber for og mot redusering av:

 • Rasisme og hat
 • Fordommer og diskriminering

Utvikle:

 • Et bedre samarbeid mellom skole og hjem
 • Engasjement, tilhørighetsfølelse og trivsel hos elever, ansatte og foreldre.
 • En felles verdiforståelse i virksomheten