Om oss

Norlights Montessoriskole Drammen

Vi er stolte over å være den første og eneste montessoriskolen i Drammen. Vi åpnet i 2013 i naturskjønne omgivelser midt i byen Drammen. Skolen er plassert i et landlig område med nærhet til elva og skogen. Til tross for den landlige plasseringen er det enkelt og komme seg til skolen med kollektivtransport.

Elever fra 1.-7. klasse

Norlights Montessoriskole Drammen er en skole for 1.-7.klasse. Vi har aldersblandede grupper, der de tre yngste trinnene går sammen, og 4.-7. trinn går sammen.

Skolen vår er et sted hvor elevene får store muligheter til å være seg selv, uansett bakgrunn, behov og bagasje. Vi har stort fokus på enkeltelever og hvordan skolen kan bidra til at hver elev får utvikle sitt største potensial. Sosial læring og mellommenneskelige verdier settes det også et stort fokus på ettersom vi mener det påvirker den akademiske læringen. Barn som trives på skolen, gjør det bedre på skolen.

Frihet til å velge selv

Montessoripedagogikken baserer seg på frihet under ansvar. Elevene er selv med på å bestemme hvilke fag de vil jobbe med og hvordan de løser oppgaver. Motivasjonen opprettholdes når de selv er delaktige i beslutningen. Barn ønsker å lære. De søker etter ny kunnskap og nye utfordringer. Vi ønsker å holde på denne entusiasmen og praktiserer ofte tverrfaglig undervisning. Skillet mellom de ulike fagene fjernes for at elevene skal forstå sammenhengene samt beholde interessen og konsentrasjonen.

Lærerne på Montessoriskolen Drammen har lærerutdanning i tillegg til etterutdanning i Montessoripedagogikk. Skolen følger en godkjent læreplan som gir elever på Montessori de samme mulighetene som elever fra den offentlige skolen til videre skolegang på ungdomsskole og videregående skole.