Norlights Education

Utdanningsselskapet Norlights Education

Norlights Education er et nasjonalt konsern som tilbyr viktige studietilbud i flere store byer i Norge. Konsernet og samtlige datterselskaper er av den oppfatning at barn og unge er forvalterne av håp og fred i en omskiftelig verden. De er fremtiden. Derfor er det viktig at barna får meg seg riktig bagasje på reisen mot voksenlivet. Vi i Norlights hjelper dem å pakke kofferten, gjennom skole- og barnehagedrift av høy kvalitet. Vi er stolte av å være første, og foreløpig eneste, tilbyder i Norge av både Montessoripedagogikk og International Baccalaureate. Her vil vi kunne være med å forme neste generasjon i et løp fra spedbarnsalder frem til videregående skole.

SFO_02

Fredelig og rettferdig samfunn

Vårt engasjement er tuftet på vissheten om at utdanningstjenester av høy kvalitet er det som best kan bidra til å forme et fredeligere og mer rettferdig samfunn. Det er vårt ansvar å investere i kommende generasjoner, gjennom pedagogiske tilbud som er tilgjengelige for alle interesserte.

Det var disse verdiene som var felles inspirasjon for gruppen av ressurssterke entusiaster som drev frem etableringen av Norlights Education. Mange hadde allerede bred erfaring fra utdanningstilbud og sosiale aktiviteter for barn og unge. De og alle andre i fellesskapet bidro med kompetanse, økonomiske midler og utallige arbeidstimer for å se drømmen bli realisert.

Vår suksesshistorie

En blanding av god besluttsomhet, ståpåvilje  og optimisme gjorde at Norlights Montessori skole her i Drammen åpnet i 2013. Kort tid etter fulgte åpningen av Norlights Montessori Drammen Barnehage høsten samme år. Norlights International School Oslo var neste milepæl og åpnet i 2015. Etterspørselen av vårt studietilbud ble stort, noe som resulterte i at Norlights Montessoriskole i Stavanger åpnet høsten 2016. Siden starten har eiere, styremedlemmer, ansatte og spesielt studenter og foreldre spilt en sentral rolle i suksesshistoriene til Norlights Education. Det er basert på en helhetlig tilnærming der hele personen blir utdannet og studenten er ansvarlig for prosessen med utdannelsen. Dette legger grunnlaget for utviklingen av en generasjon som reagerer med respekt for alle i miljøet.

Trygghet og omsorg

Barn og unge som velger Norlights, skal oppleve trygghet og omsorg fra dedikerte pedagoger, som gjennom sin kompetanse veileder og gjør sitt ytterste for at hver enkelt elev får utvikle sitt fulle potensiale. Hos Norlights Education erfarer elevene hvorfor og hvordan de kan utgjøre en forskjell lokalt og globalt. Vi bruker vår tid og våre krefter på dette fordi barna og de unge er fremtiden. Dét er vår urokkelige overbevisning.

Gi tilbake til samfunnet

Norlight Education og selskapene vi representerer er non profit. Ingen av våre eiere skal tjene på disse virksomhetene.  Alt skal komme elevene, lærerne og de ansatte til gode. Baktanken med dette er alt vi gjør, skal komme samfunnet til gode. Norlights Education ønsker å gi, istedenfor å ta.

Vår visjon

Våre studietilbud innen holistisk utdanning skal bidra til at kommende generasjoner er pådrivere for fred og sameksistens.

Vår misjon

Vi skal tilby utdanningstjenester av høy kvalitet til barn og unge, innenfor et rammeverk preget av respekt, ansvar, undring og refleksjon.

noredu_02

Våre mål

  • Alle som benytter seg av Norlights Educations tjenester skal oppleve trygghet og tilegne seg sosial kunnskap og interkulturell forståelse.
  • Elever som benytter seg av våre utdanningstjenester skal kunne anvende sitt fulle potensiale og gjennomføre sitt utdanningsløp som et velbalansert og omsorgsfullt menneske.
  • Vi skal ha de mest fornøyde elever og foreldre i landet.
  • Vi skal være førstevalg for dem som ønsker et tilbud innen IB og Montessori som alternativ til den offentlige skolen.
  • Vi skal utvikle elevers kompetanse slik at de kan bidra til bærekraftig utvikling på ulike områder i sine omgivelser.