For foreldre

Åpningstider

Morgen-SFO åpner
07.30
Skolen åpner dørene (mandag-fredag)
08.15
Undervisningen begynner
08.30

Ekorn

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
14.30
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

Tiger + 7. klasse

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

Ungdomsskolen

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
15.00
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

Ferier og fridager følger den offentlige skolen i Drammen Kommune.

For foreldre og elever

For foreldre

Elevene på Montessori blir sett og hørt og det samme gjelder foreldrene. Hos Montessoriskolen Drammen blir foreldre møtt med en åpen dør og kan forvente et tett samarbeid og god dialog med de ansatte på skolen.

Montessoriskoler har aldersblandede grupper, hvor minst tre trinn er i samme undervisningsgruppe. Aldersblandingen gjør det enklere for elevene å arbeide i sitt eget tempo. Det blir mindre synlig at en er kjappere enn dem på samme trinn i engelsk, eller at en har litt utfordringer sammenlignet med jevnaldrende i regning. Enkelte elever trenger tettere oppfølging i noen av fagene og det får de her på Montessori. Vi følger elevens eget tempo og kan i større grad tilpasse læreplanen. Andre barn ligger langt foran sine medelever på enkelte kompetanseområder. Vi tilrettelegger da for mer utfordring enn de får i sin aldersgruppe. Elevene får være med å bestemme sin skolehverdag og vi legger grunnlaget for at elevene får utvikle sine evner og interesser. Vi har høy voksentetthet som gir oss mulighet og tid til å følge opp hver enkelt elev.

Skoledagen

Montessori er en heldagsskole. Skoledagen starter 08.30 og avsluttes mellom klokken 14 og 15, avhengig av alderstrinn og ukedag. På fredager slutter alle elevene klokken 12. Vi har SFO for 1.-5.trinn frem til 17.00 mandag til torsdag og til 16.30 på fredager. SFO åpner én time før skolestart på morgenen.

Elevene på Montessori får ikke med seg lekser hjem. Vi er en heldagsskole og elevene skal få nok tid til å fullføre arbeidsoppgaver på skolen, hvor etter skoletid kan benyttes til andre gjøremål. Om det er behov for arbeid hjemme gjøres dette etter avtale. Foreldrene sin viktigste oppgave er å skape entusiasme rundt skolehverdagen. Dere kan lære barna gode arbeidsvaner, holdninger og hjelpe dem med leseferdighetene. En ettermiddag uten lekser kan redusere konfliktnivået og gi en mer harmonisk slutt på dagen for både barna og foreldrene. Vi oppfordrer foreldre til å ta barna med på museet, i parken, svømmehallen eller andre fornuftige aktiviteter på fritiden.

Akademisk og sosial læring går hånd i hånd

I undervisningen i montessoripedagogikken legges det betydelig vekt på to temaer, som gjerne ikke får like stort fokus i offentlige skole. Montessorielever veiledes i å være dydige, ydmyke, selvstendige, tålmodige, høflige og respektfulle. De får frihet i den grad de klarer å ta ansvar, for å utvikle sin selvstendighet. Elevene får undervisning i sosioemosjonelle tema for å utvikle verdier og holdninger som er i samsvar med samfunnet, og som er hensiktsmessige for dem.

Transparent classroom

Dette er en digital plattform som gir foreldrene all informasjonen de trenger på ett sted. Se hva barna deres har jobbet med på skolen, hvordan progresjonen er i forhold til kompetansemålene i læreplanen og plan for ukene fremover. Lærere oppdaterer og du ser kun informasjon om ditt barn. Mange foreldre setter pris på denne løsningen og de føler de følger mer med på barnets skoledag ettersom barna ikke har med seg skolearbeid hjem.

Foresatte får en e-post med innlogging og mer informasjon om transparent classrooms etter skolestart.

«Vi valgte denne skolen fordi vårt barn var i behov av en annen pedagogisk forankring og en annen måte å bli møtt på enn det offentlig skole kunne tilby. På Norlights Montessoriskole Drammen blir barna møtt som fullverdige mennesker og lærerne har fokus på å se mer enn bare faglige prestasjoner. De har også fokus på at hvert barn lærer på forskjellige måter og i forskjellig tempo. Dette legger de til rette for. Vi har møtt et trygt og inkluderende miljø som fullstendig forandret livet til vårt barn. Skolen har også fokus på sosiale ferdigheter, høflighet, respekt, selvstendighet og omsorg for andre. Dette opplever vi som en viktig del av barnas modning og utrustning videre i livet.ered alteration in some form, by injected.»

Gro Helen Oterholm Mor

«Jeg opplever skolen vår som god og inkluderende, raus og varm. Vårt årlige 17. mai-arrangement et godt eksempel på dette!»

Andrea Melø Mor

«Jeg opplever at barna mine blir sett hver eneste dag. Det er flott at vi foreldre har (hvis vi vil) så god mulighet til å følge med på hva som skjer på skolen, være seg saker i FAU el. lignende, og ved direkte kontakt med skolen dersom det skulle være nødvendig. Skolen er oversiktlig og ikke så stor, og det er lett å bli kjent med de fleste (både barn, foreldre og lærere). Nettopp det liker jeg, for det er så utrolig viktig for at alle skal ha en god hverdag på skolen vår! På den måten er det enkelt å ta opp små saker med en gang de måtte oppstå, slik at det ikke blir misforståelser eller vonde og store problemer ut av dem»

Maiken Thingelstad Mor