For elever

Klasserommene

Vår skole ser ikke helt ut som andre skoler. Hos Montessori sitter ikke elevene på hver sin pult og ser mot en tavle der læreren står. Det kan være vanskelig og kjedelig å sitte stille på en stol lenge om gangen. Her bestemmer du selv hvor og hvordan du vil sitte. Vi har et stort rom med gruppebord og god plass på gulvet. Hvis du vil sitte på gulvet ruller du ut en matte og tar med deg det du trenger for å begynne med for eksempel matematikk. På Montessoriskolen Drammen har vi en skog og en stor elv ikke så langt fra skolen så noen ganger er det også klasserommet ditt.

Du får undervisning sammen med 3-4 andre elever som er like gamle som deg, eller opp til to år eldre eller yngre. Noen temaer kan tas opp i grupper så store som 8 elever. Av og til er det bare du og læreren eller deg sammen med en av dine nye venner.

For elever_01

Når du er ferdig med å jobbe sammen med gruppen din eller det du selv holder på med skriver du dette i loggboka di. Der skriver du hva du har jobbet med og hvordan det har gått. Hvis noe er vanskelig kan du skrive at du vil lære mer om det neste gang. Loggbøkene viser dermed progresjon i hvert tema, evaluert av elevene selv.

Du lærer det samme, men ikke på samme måte

Montessoripedagogikken er kanskje best kjent for sitt materiell, som er så å si likt i alle montessoriskoler. Dette materiellet er konkretiserte abstraksjoner. Materiellet viser prosesser på områder hvor barna skal arbeide mer abstrakt etter hvert som de forstår prosessene gjennom å arbeide med temaene både visuelt og taktisk.

For elever_02

I tillegg er det vanlig å blande fag, og å arbeide med kompetansemål fra flere ulike fag i samme prosjekt. I en presentasjon om for eksempel Ludvig van Beethoven, vil barna lære om musikk, politikk, historie og samfunnsfag. Etter presentasjonen kan noen av barna begynne å fordype seg i Beethovens musikk, for eksempel forskjellen mellom symfonier og konserter, mens andre undersøker hvordan levekårene var der Beethoven vokste opp, hvordan folk hadde det på den tiden, osv. Noen kan også finne på å undersøke mer om hørsel og hva som kan føre til døvhet, eller lage et dukkespill inspirert av Beethovens musikk.

Poenget med metodikken er å holde på elevenes indre driv, deres eget engasjement for læring, og å utvikle dem til å bli selvstendige, gode medmennesker. Læring skal være spennende og interessant.