Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Det skal være minst én representant fra hvert klassetrinn. Den som velges skal representere de foresatte på det respektive trinnet. Hovedoppgaven til FAU er å styrke samarbeidet mellom hjemmet og skolen. FAU bidrar til å utvikle skolen og det skaper engasjement både i nærmiljøet og på skolen.

Foreldrene og foresatte som deltar i FAU er med å påvirke elevenes skolemiljø og tilbud. De blir godt kjent med de ansatte på Montessoriskolen Drammen og skal fremme fellesinteressen til alle foreldre og foresatte. FAU tar ansvar for sosiale arrangementer både for elevene og de foresatte.

Vi har delt opp de ulike arrangementene på klassetrinn. Det vil si at foresatte på det aktuelle trinn har medansvar sammen med FAU for planlegging, gjennomføring og opprydning. Vi ønsker å involvere flere foreldre i disse arrangementene for å bli bedre kjent, for det sosiale samt å spre arbeidsmengden på flere.

FAU leder sender ut referater og annen relevant informasjon, til alle foresatte på epost ca. annen hver måned. Foresatte får informasjon om hva som gjennomgås og besluttes på møter og årsmøter. Dersom det kommer inn viktige saker kan FAU arrangere foreldremøter.

Kontakt

Ta kontakt med FAU dersom du har noen spørsmål, ideer eller forslag:

FAU leder: Hanne Michaelsen

fau@drmskole.no  

45 05 33 62 – Tilgjengelig mellom klokken 17 og 21  

 

Alle foresatte kan melde seg inn i den private Facebook-gruppen:

Foreldregruppen for Norlights Montessoriskole Drammen

Skolens side: Norlights Montessoriskole Drammen