Barneskole

Undervisning i grupper

Montessoriskolen er en skole der elever er med og styrer sin skolehverdag. Hos oss gis eleven så mye frihet som vi ser den kan håndtere og vi fjerner unødvendige rammer. Dette gir mindre unødvendig motstand for hver enkelt. Montessoripedagogikken er kanskje best kjent for sitt materiell, som er så og si likt i alle montessoriskoler. Dette materiellet er konkretiserte abstraksjoner. Materiellet viser visuelt hvordan du løser oppgaver med eksempelvis brøk og deling. Når elevene forstår prosessene, kan de løse oppgavene på papir og se materiellet for seg.

Aldersblandede grupper gir de eldste elevene nødvendig repetisjon, mens de yngste får rollemodeller og noen som kan hjelpe dem. Det gjør det også lettere å sette sammen grupper med elever som er på samme nivå. Undervisningen blir da tilpasset for å unngå at elevene får et ubehagelig press for å jobbe med temaer de ikke mestrer eller fremgangsmåter de mislike

Om oss og Barneskole

Tid til hver elev

Elevene som forsvinner i store klasserom, skinner hos Montessori. Vi har en plan for hvor vi skal, men det er ikke bare én vei til mål. Det finnes mange ulike måter å lære det samme på.  Vi finner den beste fremgangsmåten for hver enkelt elev. Ved å tilrettelegge og tilpasse på individnivå opplever vi at elevene får en sterkere indre motivasjon og selvdriv.

Noen barn har gått på Norlights Montessoribarnehage Drammen før de starter på skolen hos oss. Barna med montessoribakgrunn tilpasser seg lettere og raskere vårt undervisningssystem. De som er helt nye får bruke noe av montessorimateriellet som brukes i barnehagen for å lære bokstavene og enkle mattestykker, slik at alle stiller på lik linje. Alle barn er velkommen til oss!

Ekorn

Skoledagen til de yngste er satt opp med teoretiske og muntlige fag første del av dagen og de praktisk-estetiske fagene etter lunsj. På fredagene har den yngste gruppen, på lik linje med de eldre en oppsummering og evaluering av uken, hvor de fokuserer på å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter. I montessoripedagogikken settes det fokus på person- og verdiutvikling i skolen. Vi mener dette er like viktig å lære for å passe inn i samfunnet.

Veiledet av de voksne, lærer elevene på småtrinnet å organisere sine egne aktiviteter og å arbeide målrettet for å gjennomføre arbeid og oppgaver. De får alternativer å velge mellom, råd for gjennomføring, og veiledning i hvordan de kan sette opp et problem, undersøke det og finne ut av det selv. Dette er verdifull læring som de tar med seg til mellomtrinnet.

Ekorn

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
14.30
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

Tiger

Skolen slutter (mandag-tirsdag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (onsdager)
14.00
Skolen slutter (fredager)
12.00

Tiger

På mellomtrinnet har vi 4.-7. klassingene i gruppen vi kaller Tiger. De litt eldre elevene på 7. trinn går over i det Montessoripedagogikken kaller «det tredje utviklingstrinnet». Disse unge har litt andre behov, noe som hensyntas i undervisningen og organisering av skoledagen.

Barneskole_02

Etter at ukens arbeidsplan er fastsatt av hver enkelt elev, begynner de å arbeide med fag. De som har valgt selvstendig arbeid av ukens alternative temaer, gjør dette. De som har valgt presentasjon i et tema, blir tatt med til en undervisningsøkt.

Før lunsj er de muntlige og de teoretiske fagene på planen. Elevene spiser frukt eller en matbit i løpet av denne arbeidsøkten. I den andre undervisningsøkten, er det oftest praktisk-estetiske fag som musikk, kunst, mat og helse og kroppsøving. Elevene har også gjerne selvstendige arbeidsøkter etter lunsj, hvor de fordyper seg i tema og ferdigstiller oppgaver.

Årene på barneskolen har gjort elevene mer selvstendige og klare for å gå over til ungdomsskolen.